Een 9 op ons rapport. En óf we trots zijn!

Eind 2019 hebben we onze klanten uitgenodigd deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Inmiddels zijn de resultaten binnen. En nog altijd zijn we onder de indruk van de lovende woorden die we terug hebben gekregen. ‘Overall’ scoorde Verhagen Milieu Advies met de dienstverlening een 9. In schooltermen: zeer goed, en in lijn met het klanttevredenheidsonderzoek…

Lees verder!

Klanttevredenheidsonderzoek 2019 in volle gang

Heeft u het klanttevredenheidsonderzoek 2019 van Verhagen Milieu Advies al ingevuld? Deze weken zijn we druk bezig met de afronding van ons jaarlijkse ‘examen’ bij onze klanten. De lat ligt na het onderzoek van vorig jaar hóóg: toen kregen we een 9 als algemeen rapportcijfer.

Veel belangstelling voor inventarisatie naar aanwezigheid chroom-6

Bruggen, treinen, trams, vliegtuigen, vuurtorens… de lijst van bouwwerken en vervoersmiddelen waar inmiddels chroom-6 op is aangetroffen is groot. Bekend is dat het chroom-6 na langdurige blootstelling tot schade aan de gezondheid kan leiden. Bij Verhagen Milieu Advies groeit de lijst van opdrachtgevers die om goed advies (en onderzoek) vragen gestaag door.

Verhagen Milieu Advies onderzoekt 600 woningen in Rotterdam

Een grote opdracht van woningcorporatie Vestia en gemeente Rotterdam: een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in zo’n 600 woningen in de Tweebosbuurt. Dat is een stukje van de Rotterdamse Afrikaanderwijk. Daar staat de komende jaren een grootschalige herstructurering gepland.

Vervolgaanpak verwijderen asbestdaken (bron: Rijksoverheid.nl)

Een nieuwe aanpak voor het verwijderen van asbestdaken. Daarmee komt het kabinet vandaag, nadat een eerder wettelijk verbod niet doorging. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De opgave om asbest uit onze omgeving te verwijderen blijft onverminderd relevant, ook zonder wettelijk verbod. Het plan bevat onder meer een nieuw fonds met leningen voor mensen die…

Lees verder!

Wij onderzoeken en adviseren bij chroom-6

De laatste tijd duiken er veel berichten op in de media over een stof die gezondheidsschade kan opleveren: chroom-6. Het is een stof die net als asbest vraagt om een heel zorgvuldige aanpak. Hoe zorgvuldig? Daar kan Verhagen Milieu Advies een passend plan van aanpak voor opstellen.

Asbestspecialist in de vastgoedsector

Asbest is veel toegepast in gebouwen. Met Verhagen Milieu Advies haalt u een specialist in huis die ervaren is in de vastgoedsector. Die ervaring hebben we opgedaan voor uiteenlopende opdrachtgevers en in uiteenlopende gebouwen.

Verbod op asbestdaken van de baan (bron: ad.nl)

Het kabinetsvoorstel om asbestdaken per 2028 te verbieden is van de baan. Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) wijzigde het oorspronkelijke voorstel op het laatste moment nog omdat het al dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Dat is nu ook gebeurd.

Extra dienst: Chroom-6 onderzoek

Verhagen Milieu Advies voert vanaf heden ook Chroom-6 onderzoeken uit. Mede door de vraag vanuit onze opdrachtgevers. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers, naast asbest, ook op het gebied van Chroom-6.