Asbestonderzoek; de eerste stap naar duidelijkheid

Wanneer u vermoedt dat er zich asbest of een andere schadelijke stof bevindt in uw omgeving, dan wilt u kunnen vertrouwen op de expertise van een gespecialiseerde partner. Verhagen Milieu Advies heeft voor vele opdrachtgevers, zowel zakelijk als particulier, asbestonderzoeken uitgevoerd en opgevolgd naar internationaal geldende richtlijnen.  

Een asbestonderzoek is de overkoepelende benaming van een aantal stappen die worden doorlopen om uiteindelijk de juiste conclusies te kunnen trekken en aanvullend hierop advies te geven. De eerste stap bij zo’n onderzoek, is een asbestinventarisatie. Van de asbestverdachte materialen wordt een monster afgenomen om eventuele schadelijke stoffen te identificeren.  

Wanneer de aanwezigheid van schadelijke stoffen wordt vastgesteld, is de volgende stap van het asbestonderzoek een risicobeoordeling. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat de blootstellingsrisico’s aan asbest voor gebruikers zijn. 

Tijdens het asbestonderzoek worden tevens de aangetroffen  asbesthoudende toepassingen beschreven,  inclusief de bijbehorende risicoklasse, met het oog op de uit te voeren sanering. De risicoklasse wordt bepaald door het risicoclassificatiesysteem SMA-rt. Echter, aan de hand van de resultaten van de  validatiemeting, (conform het SCi-548 protocol) kan voor het  laten verwijderen van het asbest een aanpassing van de risicoklasse plaatsvinden. 

Tevens kunt u verdacht materiaal door Verhagen Milieu Advies laten bemonsteren of u kunt dit zelf doen. Een geaccrediteerd laboratorium stelt vervolgens vast of het materiaal daadwerkelijk asbest bevat. Vraag direct uw materiaalanalyse aan.   

Wilt u meer informatie over asbestonderzoek?

Neem dan  contact  op met Verhagen Milieu Advies of vraag een vrijblijvende  offerte  aan. 

Vraag vrijblijvend de kosten op voor een asbestonderzoek