Asbestspecialisten voor de complete begeleiding van overheidsprojecten

Het spreekt voor zich dat overheden het goede voorbeeld moeten geven in de omgang met asbest. Daarom is u er als opdrachtgever binnen de overheid alles aan gelegen om uw eigen gebouw asbestvrij te maken. Voor Verhagen Milieu Advies is de overheidssector een van onze specialismen. Met Verhagen Milieu Advies haalt u niet alleen een partner in huis die op de hoogte is van de vereisten. We hebben ook veel ervaring in een effectieve, betaalbare en betrouwbare verwijdering van asbest in uw gebouw.

Voor veel opdrachtgevers vanuit de overheid begeleiden wij het gehele asbestproject, wat in eerste instantie start met een inventarisatie. Ook het volledige projectmanagement kunnen we voor onze rekening nemen. Verhagen Milieu Advies treedt dan in naam van de opdrachtgever op om het gehele traject van advisering tot uitvoering te begeleiden.

Natuurlijk blijft u in alle fasen van het proces ‘in control’. We kennen korte communicatielijnen en werken met duidelijke actie- en stappenplannen. Alles wordt gedocumenteerd zodat u als opdrachtgever altijd inzichtelijk heeft wat status van een project is. We hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij diverse overheidsgebouwen, onder andere gemeentehuizen, ministeries, ambassades, brandweer- en politiegebouwen. Onze asbestspecialisten vertellen u graag de mogelijkheden en geven u onze referenties.

Woningbouw

Utiliteitsbouw

Particulieren

Vraag vrijblijvend de kosten op voor onze asbest diensten!