Uw plan van aanpak van A tot Z uitgevoerd

Voor de uitvoering van het verwijderen van asbest, het zogeheten saneren, wordt een plan van aanpak opgesteld door Verhagen Milieu Advies. Hierin staat duidelijk beschreven wat er van alle partijen wordt verwacht, voor duidelijke lijnen en om misverstanden te voorkomen. Het plan van aanpak is ook een leidraad voor het aanvragen van offertes voor de daadwerkelijke asbestsanering. Door deze manier van aanpak worden door de diverse partijen eenduidige offertes aangeleverd met daarin onder andere dezelfde fasering, planning, uitvoeringseisen en randvoorwaarden. Waardoor de partijen goed vergeleken kunnen worden.

Een plan van aanpak wordt ook opgesteld voor asbest saneringswerkzaamheden die afwijken van de reguliere wet- en regelgeving. Met het plan van aanpak wordt aan de handhavende instanties aangetoond dat bepaalde werkzaamheden, ondanks de mogelijke afwijkingen in de uitvoeringsmethodieken, op een voor mens en milieuveilige en verantwoorde wijze worden uitgevoerd.

Enkele mogelijke onderdelen van een Asbest Plan van aanpak zijn:

Kostenraming

Op basis van de resultaten van een asbestinventarisatie kunnen de kosten van de asbestsanering van de asbesthoudende materialen worden opgesteld door Verhagen Milieu Advies. Met deze kostenraming heeft u een betrouwbaar inzicht in de kosten voor de sanering.


Beheersplan

In sommige situaties is het niet mogelijk of noodzakelijk om alle asbesthoudende toepassingen te verwijderen. In deze situaties wordt door middel van een asbest beheersplan voorkomen dat de gebruikers van het object met asbest in aanraking kunnen komen. In het beheersplan worden, van de nog aanwezige asbesthoudende toepassingen, duidelijke beheersmaatregelen en protocollen opgenomen. Een goede naleving van de beheersmaatregelen, van onder andere de installateurs en de aannemers, bij het uitvoeren van de werkzaamheden in een ruimte waarin asbesthoudende materialen aanwezig zijn, voorkomt calamiteiten en beschadiging van de achtergebleven asbesthoudende toepassingen. De status van de achterblijvende asbesthoudende toepassingen worden, afhankelijk van de situatie, op regelmatige basis gemonitord.

Wij geven u graag advies over de juiste stappen bij asbest. Geïnteresseerd? Neem dan contact op of vraag een vrijblijvende offerte op.

Vraag vrijblijvend de kosten op voor een asbest plan van aanpak