Deskundig wordt uw validatiemeting uitgevoerd

In het asbestinventarisatierapport worden alle, tijdens het onderzoek, aangetroffen asbesthoudende toepassingen vermeld, inclusief de bijbehorende risicoklasse ten behoeve van de sanering. Deze risicoklasse wordt bepaald door het gevalideerde risicoclassificatiesysteem SMA-rt. Echter kan en mag men hiervan afwijken door het uitvoeren van een validatiemeting conform SCi-548. Aan de hand van de resultaten van de asbest validatiemeting kan een aanpassing van de risicoklasse plaatsvinden ten behoeve van het laten verwijderen van het asbest.

Verhagen Milieu Advies kan voor u een asbest validatiemeting uitvoeren. Neem contact op of vraag een vrijblijvende offerte op.

Vraag vrijblijvend de kosten op voor een validatiemeting