De risico’s inventariseren én beoordelen van een eventuele blootstelling aan asbest

Een risicobeoordeling van asbest is een onderzoek waarbij de eventuele blootstellingsrisico’s aan asbest voor gebruikers worden bepaald. Tijdens de asbest risicobeoordeling worden lucht- en kleefmonsters genomen. Deze monsters worden vervolgens door een RvA geaccrediteerd laboratorium middels elektronenmicroscopie geanalyseerd. Op basis van de resultaten van de asbest risicobeoordeling, kan worden vastgesteld wat de risico’s op blootstelling aan schadelijke asbestvezels zijn voor medewerkers of gebruikers van het pand waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden en of het laten verwijderen van asbest noodzakelijk is.

Wilt u weten wat de risico’s zijn van uw mogelijk aangetroffen asbest? Neem dan contact op of vraag om een vrijblijvende offerte.

Vraag vrijblijvend de kosten op voor een risicobeoordeling