Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat voorop bij Verhagen Milieu Advies

Niet alleen met onze dienstverlening dragen we bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want in het belang van de volksgezondheid en het milieu is het noodzakelijk dat asbest uit onze leefomgeving wordt verwijderd. Door asbestinventarisaties uit te voeren wordt asbest geconstateerd en op een verantwoordelijke manier gesaneerd. Daar zetten onze professionals zich elke dag met hart en ziel voor in, ondersteund door een grote kennis en kunde.

Ook richting onze eigen medewerkers ondernemen we graag op een verantwoorde manier. Dat betekent dat we mensen de ruimte geven om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Dat we hen stimuleren om hun knowhow en vaardigheden verder te vergroten. En dat we hen verantwoordelijkheid geven en hun initiatief belonen en waarderen. Naast die financiële beloning zorgen we voor een goede uitrusting en veilige werkomstandigheden. Want in ons vak draait het om mensen. Binnen ons team – een mix van vakgericht opgeleide asbestspecialisten en intern opgeleide asbestspecialisten – bieden we ook kansen en mogelijkheden voor social return on investment en de integratie van mensen die langere tijd uit het arbeidsproces zoijn geraakt.

 

Vermindering CO2-footprint

Verhagen Milieu Advies is zich bewust van de veranderende wereld waarbij zuinig, efficiënt en creatief moet worden omgegaan met fossiele grondstoffen om de volgende generaties een (nog) betere leefomgeving te geven. Een van de aandachtspunten in ons MVO-beleid is het verminderen van onze eigen CO2-footprint in de gehele keten. Die ecologische voetafdruk verlagen we door in het gehele proces digitaal te werken, afval te scheiden en in ons kantoor groene energie te gebruiken. Ook een efficiënte inzet en planning van de bedrijfsauto’s draagt ertoe bij dat er minder CO2-uitstoot is.

 

Sponsoring

Binnen het sponsorbeleid kiest Verhagen Milieu Advies op maatschappelijk vlak bewust voor lokale sociaal-maatschappelijke projecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn Stichting Feet over Wheels, Stichting Muzikaal Schiedam speelt voor en Kinderen van de Voedselbank; initiatieven die we een warm hart toedragen.

 

Zorgvuldig omgevingsmanagement

Verhagen Milieu Advies onderkent dat asbest een onderwerp is dat kritisch wordt gevolgd. Als opdrachtgever voor een inventarisatie of een uitvoering heeft u er alle belang bij dat de communicatie goed wordt geregeld. Geen ruis met het oog op gebruikers, eigenaren of media, met zorg omgaan met gevoelige informatie.

Optimaal omgevingsmanagement is dan eerste vereiste. Ons team doet er alles aan om zorgvuldig en tactvol te opereren en is zich bewust van de verschillende belangen die er spelen op het gebied van de informatievoorziening. Verhagen Milieu Advies ontzorgt u met alle zaken rondom het asbestvraagstuk, van het allereerste advies tot aan de communicatie met de gebruikers. Alles in nauw overleg met u als eindopdrachtgever.

Vraag vrijblijvend de kosten op voor onze asbest diensten!