Asbestbeheersplan voor preventieve en beheersmatige maatregelen

Het is niet altijd noodzakelijk of mogelijk om asbest uit een gebouw, object of constructie te verwijderen. In sommige gevallen volstaat een asbestbeheersplan om een gebouw veilig te kunnen gebruiken. Een asbestbeheersplan omschrijft de diverse preventieve en beheersmaatregelen die genomen moeten worden. Het is een naslagwerk voor installateurs, aannemers en eigen medewerkers voor een goede naleving van het uitvoeren van werkzaamheden in een ruimte waarin asbesthoudende materialen zijn gebruikt en voor het controleren dat de condities van de materialen niet veranderen, waardoor calamiteiten voorkomen kunnen worden.

Verhagen Milieu Advies kan een dergelijk asbestbeheersplan voor uw gebouw opstellen. In het beheersplan, dat een overzicht van de asbestbronnen bevat, worden de maatregelen omschreven die getroffen moeten worden om een veilige situatie te behouden. Het gebouw moet vanzelfsprekend zonder risico’s gebruikt kunnen worden.

Wilt u een asbestbeheersplan laten opstellen door Verhagen Milieu Advies? Neem dan contact op of vraag om een vrijblijvende offerte.

Vraag vrijblijvend de kosten op voor een asbestbeheersplan