Asbestinventarisaties op maat

Wanneer u werkzaamheden (bijvoorbeeld sloop of renovatie) aan een bouwwerk, object of constructie gaat of laat verrichten, is het een wettelijke verplichting om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Deze verplichting geldt alleen voor bouwwerken, objecten of constructies die voor 1994 gebouwd zijn. Het doel van de asbestinventarisatie is het in kaart brengen van asbesthoudende materialen.

Door middel van inspecties en eventuele bemonstering van asbestverdachte materialen kan Verhagen Milieu Advies de aanwezige asbesthoudende materialen identificeren. Wij kwantificeren de aanwezige asbesthoudende materialen in standaard eenheden. Daarnaast worden de in het gebouw aangetroffen asbesthoudende materialen ingedeeld in brontypen. Aan de hand van de onderzoeksgegevens wordt een rapportage opgesteld en worden er duidelijke aanbevelingen met betrekking tot de aangetroffen asbesthoudende materialen gedaan. Al onze asbestinventarisatierapportages worden opgesteld aan de hand van de richtlijnen zoals vermeld in het Certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie als bedoeld in artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Indien u een asbestinventarisatie voor 28 februari 2017 heeft uit laten voeren werden deze ingedeeld in vier types: Type A, Type B, Type 0 en Type G. Deze indeling in types wordt sinds 1 maart 2017 niet meer gebruikt.

Wilt u een asbestinventarisatie laten uitvoeren of wilt u meer informatie over een onderzoek? Neem dan contact op of vraag een vrijblijvende offerte op.

Vraag vrijblijvend de kosten op voor een asbestinventarisatie