Asbestinventarisatie Type B, voor een niet-direct waarneembare bron

Asbestinventarisaties werden voor 1 maart 2017 aangeduid met type A, type B, type G en type 0. Er heeft een wetwijziging plaatsgevonden die tegenwoordig de inventarisaties indeelt in klassen. Dit gebeurt nu volgens de richtlijnen van het Certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie als bedoeld in artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling. De oude type-aanduidingen bestaan hierdoor niet meer, dus ook ‘asbestinventarisatie Type B’ wordt niet meer gebruikt.

Wat was asbestinventarisatie Type B?

Asbestinventarisatie Type B was een inventarisatie na destructief onderzoek, waarbij er een redelijk vermoeden was van een niet-direct waarneembare bron van asbesthoudende materialen. Het Type B onderzoek was een aanvulling wanneer bij asbestinventarisatie Type A er een redelijk vermoeden was van asbesthoudende materialen. Asbestinventarisatie Type B is altijd destructief en werd vaak voor een sloop uitgevoerd. Aan de hand hiervan werd dan een Plan van Aanpak gerealiseerd over hoe de mogelijke asbesthoudende stoffen gesaneerd of beheerd konden worden, zonder dat er schade zou ontstaan voor mens en milieu.

Wilt u meer informatie of een asbestinventarisatie laten uitvoeren?

Wilt u een asbestinventarisatie laten uitvoeren of zoekt u meer informatie over de nieuwe indeling van de diverse types asbestonderzoek? Neem dan contact op of vraag vrijblijvend de kosten op voor het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie. Wij helpen u graag verder!

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Materiaalanalyse

Uw materiaalanalyse met zorg uitgevoerd.

Asbestinventarisatie

Elke asbestinventarisatie op maat gemaakt.

Asbestonderzoek

Uw adviseur voor al uw asbestonderzoeken.

Risicobeoordeling asbest

Laat de eventuele risico’s van asbest voor gebruikers onderzoeken en beoordelen.

Validatiemeting

Deskundig wordt uw validatiemeting uitgevoerd.