Honderden mensen in Wateringen mochten huis niet uit door asbest (bron: nrc.nl)

In Wateringen mogen de bewoners van zo’n tweehonderd huizen hun huis niet uit. De gemeente heeft een noodverordening uitgevaardigd nadat er dinsdag 13 januari jl. bij een brand in een verf- en behangloods asbest is vrijgekomen. Dat bevestigt Jacqueline den Brabander, woordvoerder van de gemeente Westland. De gemeente verwacht de hele dag nodig te hebben voor het…

Lees verder!

Asbestovertredingen geregistreerd door Inspectie SZW (Bron: InspectiesSZW.nl)

Sinds 15 augustus jl. publiceert de Inspectie SZW een overzicht overzicht van bedrijven die sinds 15 augustus 2014 zware of ernstige asbestovertredingen hebben begaan en die daarvoor van de Inspectie SZW een boete hebben gekregen. Per bedrijf wordt onder andere aangegeven om welke onderneming het gaat, op welke locatie gesaneerd werd, wanneer de overtreding is…

Lees verder!

Samenwerking van belang bij aanpak malafide asbestverwijderaars (bron: Rijksoverheid.nl)

Om meer grip te krijgen op malafide saneerders, is samenwerking van groot belang. De Inspectie SZW, ILT, Regionale Omgevingsdiensten, milieupolitie en gemeentelijke toezichthouders van bouw en woningtoezicht gaan die samenwerking versterken. De afgelopen tijd werden meerdere malafide saneerders opgepakt door een goede samenwerking tussen Inspectie SZW en Omgevingsdiensten. Maandag 24 november jl. kwamen de toezichthouders…

Lees verder!

Stimuleringsregeling asbest eraf, zonnepanelen erop (Bron: asbestvanhetdak.nl)

Vanaf medio 2013 is de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ opengesteld. Vanaf 1 juli 2014 kan men in een van de drie volgende situaties gebruik maken van de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’: De doelgroepen die deze aanvraag kunnen indienen: U bent agrariër; U heeft een agrarisch bedrijf gehad; U bent eigenaar van een voormalig…

Lees verder!