Asbestbeleid als aanleiding tot verduurzaming (bron: bouw-instituut.nl)

We vragen Daan Prevoo, Gedeputeerde van de Provincie Limburg, naar zijn visie over de asbestsanering in de komende vijf jaar. “We staan voor een gigantische opgave om de norm te halen dat er in 2024 geen asbesthoudende daken meer zijn in Nederland.” Asbest in direct contact met de atmosfeer is dan wettelijk verboden. Volgens Prevoo…

Lees verder!

Asbest aangetroffen ondanks voorafgaande inventarisatie: wie draagt de schade? (bron: amweb.nl)

Asbestinventarisatiebureaus worden, veelal in het kader van voorgenomen verkoop, sloop of renovatie van een object, ingeschakeld om dat object te onderzoeken op asbestbronnen. Alleen bureaus die over het juiste certificaat beschikken, mogen dergelijke inventarisaties uitvoeren. Het betreffende certificatieschema, de SC-540, is een bijlage bij art. 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Desalniettemin wordt dat schema ook gebruikt als leidraad…

Lees verder!

ILT controleert voedingsindustrie op asbest (bron: FoodHolland.nl)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert inspecties uit bij bedrijven met industriële installaties die mogelijk astbesthoudende onderdelen bevatten. Vanaf augustus 2015 wordt ingezoomd op bedrijven in de voedingsmiddelen-, drank- en tabaksindustrie. Deze keuze is ingegeven door eventuele effecten op de volksgezondheid als asbestvezels in de voedselketen vrijkomen. Vanaf medio 2016 volgen andere sectoren. Tijdens…

Lees verder!

Klaar voor de toekomst in Rotterdam!

Half Nederland ligt stil vanwege de komkommertijd, echter bij Verhagen Milieu Advies wordt hard gewerkt aan de toekomst. We hebben al veel mooie opdrachten mogen uitvoeren en er staan een aantal op de planning voor het najaar. Maar bij de toekomst hoort ook een nieuw onderkomen, dit onderkomen staat in de Spaanse Polder van Rotterdam.…

Lees verder!

LDAV-regeling vervalt definitief per 1 oktober 2015 (bron: ascert.nl)

Door het ministerie van SZW is inmiddels aangegeven dat de schema’s voor persoonscertificatie DTA en DAV (samengevoegd in één wettelijk schema) zullen worden ingevoerd per 1 oktober 2015 i.p.v. de eerder aangekondigde datum 1 juli 2015. Naar aanleiding van deze aankondiging heeft Stichting Ascert overleg gehad met Inspectie SZW over de LDAV-regeling. Inspectie SZW heeft daarop besloten…

Lees verder!

Bedrijf haalt kachel met asbest van markt (bron: telegraaf.nl)

Het bedrijf Euromac haalt een door de onderneming geïmporteerd straalkacheltje van de markt omdat er asbest in het apparaat is verwerkt. Het bedrijf zegt dinsdag in advertenties in landelijke ochtendkranten dat er een kleine hoeveelheid witte asbest in de houder van de verwarmingslamp zit. Het gaat om kachels van het type Eurom QH 804. Bij…

Lees verder!

Al 10.000 vierkante meter asbest gesaneerd op boeren daken (bron: gelderlander.nl)

In de regio’s Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal is al 10.000 vierkante meter aan asbesthoudende golfplaten van daken van schuren en stallen gehaald. Dat zei ZLTO-bestuurder Herbert Verploegen uit Winssen donderdag op het erf van biologisch melkveehouder Piet Kalisvaart. Kalisvaart en anderen zijn aangehaakt bij het collectief asbestsaneringsproject van de boerenorganisatie ZLTO. Zij…

Lees verder!

Woonconcept op zoek naar asbest in woningen Meppel (bron: rtvdrenthe.nl)

MEPPEL – Zit er asbest in huurwoningen van Woonconcept in de gemeente Meppel? De wooncorporatie gaat de komende periode op onderzoek uit. Woonconcept onderzoekt steekproefsgewijs de huurwoningen. Wordt er asbest in de woningen gevonden, dan laat de corporatie dit direct verwijderen. Woningen van voor 1994 De onderzoeken worden alleen uitgevoerd bij woningen die gebouwd zijn…

Lees verder!