Een 9 op ons rapport. En óf we trots zijn!

Maar wát trots waren op het rapportcijfer dat u uitdeelde voor onze dienstverlening in 2019. Een 9 staat immers op het schoolrapport voor ‘zeer goed’. Maar omdat er ook nog zoiets bestaat als een 10 (‘uitmuntend’) zijn we bij Verhagen Milieu Advies nog niet tevreden. De afgelopen maanden hebben we niet stilgezeten. Het resultaat van…