Per 1 mei 2017 uitzondering voor vrijgave met SEM voor asbestleidingen

Vanaf 1 mei a.s. is er een wijziging op het gebied van de asbestregelgeving. Dit betreft bij de verwijdering van asbesttoepassingen in risicoklasse 2A. Hierbij wordt verplicht om bij binnen situaties in de eindbeoordeling door middel van een luchtmeting te toetsen of de concentratie van asbestvezels in de lucht lager is dan 2.000 vezels/m3. Dat volgt uit artikel 4.53c van het Arbobesluit. Om dat te kunnen aantonen moeten de luchtmonsters met Scanning Elektronen Microscopie (SEM) worden geanalyseerd.